Healing

De behandeling is 1 uur 15 minuten. Ervoor en er na drinken we een kop thee en bespreken we de behandeling. Tijdens de behandeling werk ik intuïtief en voel ik in waar er aandacht en heling nodig is. Dit gaat in samenspraak en door mij af te stemmen merk ik of de cliënt goed geaard is, verbonden met de aarde. Ik ben in verbinding met mijn gidsen en lichtkrachten, zij helpen mij het grote geheel van de behandeling te zien.

Tijdens een healing laat ik de energie in je lichaam, chakra’s en in het energetische veld van je aura weer stromen. Tijdens een consult zal ik je mededelen wat ik voel in je lichaam en wat dit te betekenen heeft. Welke boodschap een blokkade heeft op een bepaalde plek in je lichaam. Zit er een blokkade in je lichaam dan is het mogelijk om hiermee in contact te komen. Zodat  we mogelijk samen de blokkade kunnen transformeren.

Ik geef healing door aan volwassenen, kinderen en dieren.